Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

27 april 2020, kl 10-15

Plats

  • Linde, Solna

Kontaktperson