Teknikområde 23, styrelsemöte

Teknikområde 23  Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi 

Tid

26 oktober 2020, kl. 13.00-14.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson