Teknikområde 21, styrelsemöte

Teknikområde 21 - Malmbaserad metallurgi 

Tid

26 februari 2020, kl 10.30-15.30.

Plats

  • SSAB i Luleå

Kontaktperson