Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43 - Rostfria stål

Tid

Den 24 augusti 2020 kl. 15.00-17.00

Plats

  • Teamsmöte

Kontaktperson