Teknikområde 23, Stämmoförhandlingar

Teknikområde 23  Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi 

Tid

2 april 2020, kl 15:30-17.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson

Det planerade styrelsemötet och Stämman med föredrag i Kista är inställd.

Stämmoförhandlingar kommer dock att genomförs via Skype. 

Läs mer om teknikområde 23