Teknikområde 45, styrelsemöte

Teknikområde 45  Analytisk kemi

Tid

19 oktober 2020, kl 9-11

Plats

  • Skype

Kontaktperson