Teknikområde 24, styrelsemöte

Teknikområde 24 - Gjutning och stelning 

Tid

Den 19 januari 2020 kl. 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson