Teknikområde 32, styrelsemöte

Teknikområde 32  Stång och profil

Tid

18 februari 2020, kl 10-15

Plats

  • Outokumpu Fagersta Stainless, Fagersta

Kontaktperson