Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

Den 15 juni 2020, kl 09.30-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson