Teknikområde 41, styrelsemöte

Teknikområde 41 - Stålutveckling och applikationer

Tid

Den 15 januari 2020, kl. 09.00-10.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson