Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43 - Rostfria stål

Tid

Den 13 januari 2020 kl. 13.00-14.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson