Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

Den 12 mars 2020, kl 09.30-16.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson