Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

12 augusti 2020, kl 10.00-11.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson