Teknikområde 33, styrelsemöte

Teknikområde 33  Tråd

Tid

11 augusti 2020, kl. 10-12

Plats

  • Teams

Kontaktperson

Styrelsemöte och båtutflykt

Läs mer om teknikområde 33