Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

10 mars 2020, kl 09.30-17.00

Plats

  • Chalmers, Göteborg

Kontaktperson