Teknikområde 34, styrelsemöte

Teknikområde 34 - Rör

Tid

Den 1 juni 2020, kl. 10.00-13.00

Plats

  • Ovako, Hofors

Kontaktperson