Teknikområde 31, styrelsemöte

Teknikområde 31  Band och plåt

Tid

Den 5 november 2019 kl. 14.30-15.30

Plats

  • Skype

Kontaktperson