Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

26-27 september 2019 kl. 13.00-13.00

Plats

  • SSAB Oxelösund

Kontaktperson