Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

Den 25 november 2019 kl. 10.00-21.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson