Teknikområde 21, styrelsemöte

Teknikområde 21 - Malmbaserad metallurgi 

Tid

25 november 2019, kl 10.00-11.30.

Plats

  • Skype

Kontaktperson