Teknikområde 33, styrelsemöte

Teknikområde 33  Tråd

Tid

Den 17 december 2019 kl. 10.30-12.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson