Teknikområde 23, styrelsemöte

Teknikområde 23  Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi 

Tid

12 december 2019, kl 10-14

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson