Seminarium: Evaluation and modelling of precipitation

Slutet seminarium kopplat till forskningsprojektet Future Materials Design (SuperFraMat). Inbjudan har sänts ut. 

Tid

28 september 2023, kl 10.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret/Teams

Kontaktperson

Vänligen kontakta Rachel Pettersson om du önskar delta, men inte har fått en inbjudan.

 

 

Om Jernkontorets teknikområden

Forskningen inom Jernkontorets 15 teknikområden omfattar hela tillverkningskedjan. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska komma till praktisk användning.

Läs mer om teknikområdena