Kommunikationsrådet

Vårmöte för medlemmar av Jernkontorets kommunikationsråd.

Tid

23 mars 2021, kl 09.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson