Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag.

Tid

Tisdagen 7 maj 2019, kl. 11.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson