Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

6 september 2023, kl 10.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson