Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag. 

Tid

Torsdag 30 maj 2024, kl. 11.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson