Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag. 

Tid

Torsdagen 3 juni 2021, kl. 11.00

Plats

  • Meddelas senare

Kontaktperson