Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

Den 28 november 2019 kl. 08.30-13.00

Plats

  • Ovako, Hofors

Kontaktperson