Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag. 

Tid

Torsdag 25 maj 2023, kl. 11.00

Plats

  • Luleå

Kontaktperson