Brukssocietetens möte

Genom Brukssocieteten utövar Jernkontorets delägare sitt inflytande över verksamheten. Brukssocietetens årliga möte motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag. 

Tid

Tisdagen 2 juni 2020, kl. 11.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson