Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

16 september 2024, kl 10.00-15.30

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson