Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

16-17 maj 2023 (16/5: företagsbesök , 17/5: rådsmöte)

Plats

  • meddelas senare

Kontaktperson