Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

15 november 2023, kl. 13.30-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson