Forsknings- och utbildningsrådet

Tid

14 november 2024, kl.10.00-15.30

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson