Forsknings- och utbildningsrådet

Rådsmöte i anslutning till Metalliska materials Programkonferens 

Tid

12 september 2022, kl. 09.30-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson