Forsknings- och utbildningsrådet

Rådsmöte i anslutning till Metalliska materials Programkonferens 

Tid

12 mars 2020, kl. 15-17

Plats

  • Skogshem och Wijk, Lidingö

Kontaktperson