Seminarium: Myntning och metaller i Sverige mellan cirka 995–1700

Kommittén ”Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” bjuder in till halvdagssymposium på Jernkontoret, 21 oktober 2022, klockan 13.00–16.30

Tid

21 oktober 2022, klockan 13.00–16.30

Plats

  • På Jernkontoret eller digitalt via Zoom
  • Kungsträdgårdsgatan 10
  • Stockholm

Kontaktperson

Med en del undantag är det ofta svårt att veta varifrån man fick metallen till alla de mynt som har präglats i världen. När myntningen började i Sverige ca 995 får man anta att man som myntmetall använde nedsmälta utländska mynt som då fanns i cirkulation i stora mängder.

På 1500-talet och framöver blev två svenska gruvor helt avgörande för hur myntningen och hela riket utvecklades. Det började med Sala silvergruva och fortsatte med Falu koppargruva.


Jernkontoret är järn- och stålindustrins branschorganisation
. I Jernkontorets bergshistoriska utskott finns kommittén ”Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi”. Den verkar för kunskapsuppbyggnad, utbildning och dokumentation avseende icke-järnmetaller inom arkeologi/historia–metallurgi/metallbearbetning. En viktig uppgift är att initiera forskning om icke- järnmetaller samt att organisera seminarium och exkursioner. För mer information, se: www.ickejarn.se

Anmälan:

Välkommen att delta antingen på Jernkontoret eller digitalt via zoom. Det kostar inget att delta.

Anmäl deltagande senast 18 oktober 2022 via länken:
https://ui.ungpd.com/Surveys/e5527059-a703-4fe6-b7df-644aeacfae50'

Program:

13.00 - Inledning av Dag Noréus

13.10 - Sigtunamyntningen ca 995–1030, Kenneth Jonsson

13.40 - Monetariseringen under medeltiden, Henrik Klackenberg

14.10 - Den senmedeltida myntningen (20 min), Eeva Jonsson

14.40 - Kaffepaus

15.00 - Gustav Vasas myntning, Kenneth Jonsson

15.15 - ”Gustav Vasa och riksens silverberg i Sala” – en översikt av Sala silvergruvas glansperiod på 1500-talet, Niklas Ulfvebrand

15.45 - Falu koppargruva och kopparmyntningen från 1624, Kenneth Jonsson

16.15 - Avslutande diskussion