Företagets arkiv som resurs och minne

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till "Företagets arkiv som resurs och minne" – en digital konferens om järn- och stålindustrins arkiv. Deltagande är kostnadsfritt. 

Tid

14 oktober 2022, kl 9.00-12.00

Plats

  • via Zoom

Kontaktperson

Varför skall företagets arkiv bevaras?
Vilken nytta kan man ha av arkivet?
Vilken roll spelar arkivet i marknadsföring, historieskrivning och som kulturarv?
Hur bevarar man arkivet?

Bergshistoriska utskottet, Jernkontoret, bjuder in till en förmiddagskonferens med fokus på dessa frågor. Föredragen kommer att belysa arkivering av digitala handlingar, ge exempel på hur företagsarkiven kan användas för marknadsföring och identitetsskapande och sätta in dem i ett svenskt arkivsammanhang. Frågor kommer att kunna ställas till föredragshållarna.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Konferensen kommer att hållas i den digitala mötestjänsten Zoom. Tjänsten kräver endast en dator med internetuppkoppling och webbläsare eller en smartmobil med appen Zoom nedladdad.

Program och anmälningslänk kommer att publiceras på denna sida. Välkommen åter!

 

Mer information

Bergshistoriska utskottet vill bidra till att järn- och stålindustrins arkiv bevaras för framtiden och används på så många sätt som möjligt. Utskottet vill också skapa ett nätverk för arkivansvariga och arkivintresserade inom branschen och kommer framgent att erbjuda olika arkivaktiviteter.

En broschyr om arkivens vikt och användbarhet finns att ladda hem på Jernkontorets webbplats, se jernkontoret.se/jarn-och-stalindustrins-arkiv.