Företagets arkiv som resurs och minne

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till "Företagets arkiv som resurs och minne" – en digital konferens om järn- och stålindustrins arkiv. Deltagande är kostnadsfritt. 

Tid

Tisdagen den 3 november 2020, kl 13.00-16.45

Plats

  • via Zoom

Kontaktperson

Varför skall företagets arkiv bevaras?
Vilken nytta kan man ha av arkivet?
Vilken roll spelar arkivet i marknadsföring, historieskrivning och som kulturarv?
Hur bevarar man arkivet?

Bergshistoriska utskottet, Jernkontoret, bjuder in till en eftermiddagskonferens med fokus på dessa frågor. Föredragen kommer att belysa arkivering av digitala handlingar, ge exempel på hur företagsarkiven kan användas för marknadsföring och identitetsskapande och sätta in dem i ett svenskt arkivsammanhang. Frågor kommer att kunna ställas till föredragshållarna.

Program:

  • Olle Wijk, Bergshistoriska utskottets ordförande: Om Bergshistoriska utskottet.
  • Anders Nordebring, Bergshistoriska utskottet och Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala: Bergshistoriska utskottets arbete med arkivfrågor.
  • Birgit Karlsson, Göteborgs universitet: Ju närmare i tiden desto sämre källäge. Den mödosamma beskrivningen av stålindustrins digitalisering.
  • Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd: Digitalt bevarande i 100 000 år. E-arkivering inom företag.
  • Anders Houltz, Centrum för näringslivshistoria: Arkivens roll i strategiskt historiebruk.
  • Per Lundin, Svenska arkivförbundet: Den svenska arkivsektorn och företagsarkiven.


Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Konferensen kommer att hållas i den digitala mötestjänsten Zoom. Tjänsten kräver endast en dator med internetuppkoppling och webbläsare eller en smartmobil med appen Zoom nedladdad.

Välkommen att anmäla deltagande senast måndagen 2 november 2020 härhttps://jernkontoret.wufoo.com/forms/s3faxai04r5hy2/

En inloggningslänk och information om hur mötet går till kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i din anmälan.

Anslutning till konferensen kommer att kunna ske en halvtimme innan programmet börjar.

Bergshistoriska utskottet vill bidra till att järn- och stålindustrins arkiv bevaras för framtiden och används på så många sätt som möjligt. Utskottet vill också skapa ett nätverk för arkivansvariga och arkivintresserade inom branschen och kommer framgent att erbjuda olika arkivaktiviteter.

En nyligen publicerad broschyr om arkivens vikt och användbarhet finns att ladda hem på Jernkontorets webbplats, se jernkontoret.se/jarn-och-stalindustrins-arkiv.