Föreläsningsserie om järnets roll på vikingatiden

Digital föreläsningsserie kopplad till den nyligen utkomna boken "Iron and the Transformation of Society. Reflexion of Viking Age Metallurgy". Föreläsningarna arrangeras av Jernkontorets bergshistoriska utskott och deltagande är kostnadsfritt.

Tid

14 april 2021, klockan 13.00-14.00

Plats

 • Via Zoom

Kontaktperson

I boken "Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy" (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 2020.) belyser fem författare järnets roll i samhällsförändringen under perioden från vikingatid till tidig medeltid.

Under våren 2021 arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie där de fem författarna presenterar sina respektive kapitel.

Föreläsningarna

 • Onsdag 13 januari 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till nordens medeltida modernisering.
  Gert Magnusson
 • Onsdag 10 februari 2021, klockan 13.00–14.00
  Järnet och Sveriges medeltida modernisering.
  Thomas Lindkvist
 • Onsdag 10 mars 2021, klockan 13.00–14.00
  Vikingatidens samhälle, riken och järnet – en tillbakablick.
  Torun Zachrisson
 • Onsdag 14 april 2021, klockan 13.00–14.00
  Hantverk med järn och andra metaller under vikingatiden, arkeologiska kontexter och lämningar.
  Daniel Sahlén
 • Onsdag 12 maj 2021, klockan 13.00–14.00
  Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet.
  Charlotte Hedenstierna-Jonson

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till en eller flera föreläsningar. Deltagande är kostnadsfritt. Föreläsningarna hålls på svenska och kommer att sändas via den digitala plattformen Zoom.

Anmälningsformulär (öppnas i nytt fönster): https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s186ogzb0iiejao/

 

Läs mer:
Pressmeddelande från Jernkontoret: Ny bok om vikingatida järn