E-arkivering

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till  "E-arkivering" – en digital konferens om järn- och stålindustrins arkiv med betoning på elektronisk arkivering. Deltagande är kostnadsfritt. 

Tid

17 november 2022, kl 10.00-15.00

Plats

  • På Jernkontoret eller via Zoom

Kontaktperson

Varför skall företagets arkiv bevaras?
Vilken nytta kan man ha av arkivet?
Vilken roll spelar arkivet i marknadsföring, historieskrivning och som kulturarv?
Hur bevarar man arkivet?

Bergshistoriska utskottet, Jernkontoret, bjuder in till en konferens med fokus på e-arkivering. Föredragen kommer att belysa arkivering av digitala handlingar, och ge exempel på hur dessa kan göras användbara för olika slags syften. Frågor kommer att kunna ställas till föredragshållarna.

Konferensen är en hybridkonferens – dels kommer det att vara möjligt att delta på Jernkontoret, dels via den digitala mötestjänsten Zoom. (Tjänsten kräver endast en dator med internetuppkoppling och webbläsare eller en smartmobil med appen Zoom nedladdad.)

Program och anmälningslänk kommer att publiceras på denna sida. Välkommen åter!

 

Mer information

Bergshistoriska utskottet vill bidra till att järn- och stålindustrins arkiv bevaras för framtiden och används på så många sätt som möjligt. Utskottet vill också skapa ett nätverk för arkivansvariga och arkivintresserade inom branschen och kommer framgent att erbjuda olika arkivaktiviteter.

En broschyr om arkivens vikt och användbarhet finns att ladda hem på Jernkontorets webbplats, se jernkontoret.se/jarn-och-stalindustrins-arkiv.