Webbinarium: Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Ett digitalt seminarium där Säkerhetspolisen (SÄPO) berättar om de ökade hoten mot företag och underleverantörer inom gruv- och stålindustrin.

Tid

Fredag den 8 oktober, kl 10.00-11.30

Plats

  • Digitalt seminarium

Kontaktperson

Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer och ingen bransch är undantagen.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Jernkontoret, Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Representanter för Säkerhetspolisen medverkar också på seminariet.

Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras på tema stålsektorn:
- Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

 

Välkommen att kontakta Helena Malmqvist om du har intresse av att delta i seminariet.