Vi synar klimatfärdplanen!

Den svenska järn- och stålindustrin var först i Sverige med en klimatfärdplan. Nu synar vi vårt eget och politikens arbete i linje med klimatfärdplanen och passar samtidigt på att presentera initiativet Samforsk klimat, som ska följa och stärka forskning för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.

Tid

Onsdagen den 21 april, kl 10:00-11:00

Plats

  • Online

Kontaktperson

Välkommen att delta i detta digitala lanseringsevent!

Anmäl dig här (anmälningsformulär öppnas i nytt fönster): 
https://jernkontoret.wufoo.com/forms/wofo1tj00qa948/
 
Medverkande:
  • Annika Jacobson, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Per Bolund på miljödepartementet
  • Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet
  • Mikael Román, Tillväxtanalys
  • Pontus Sjöberg, Swerim 
  • Helén Axelsson, Jernkontoret
  • Helena Malmqvist, Jernkontoret
  • Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region
Hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka mellan näringsliv och politik?

-:-:-:-

2018 presenterades Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.

Under 2020 gjorde järn- och stålindustrin en sammanfattning och uppföljning av klimatfärdplanen.

I rapporten som nu lanseras "Sammanfattning och uppföljning 2020 av Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige"
redovisas huvudpunkterna i klimatfärdplanen och utvecklingen under den tid som gått sedan den lanserades.

Branschen har följt upp de politiska åtgärdsförslag som lades fram 2018 och gjort en bedömning av utvecklingen och de politiska initiativ som skett sedan dess.