Vatten- och markkommittémöte

Medlemmar av Jernkontorets Vatten- och markkommitté möts på Jernkontoret.

Tid

13 december 2023, kl 9.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson