Seminarium om EU:s miljöavtryck

På seminariet får du information om miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF). Du får höra om resultat och erfarenheter från pilottester och diskutera vad det detta betyder för svenska aktörer.

Tid

10 september 2019, kl 9.00-17.00

Plats

  • Jernkontoret
  • Kungsträdgårdsgatan 10
  • Stockholm

Kontaktperson

För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster. EU-kommissionen presenterade 2013 ett initiativ för ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter (Single Market for Green Products Initiative), som stöd för detta.

I initiativet presenterades bland annat miljöavtryck i ett livscykelperspektiv. Det är en metod för att mäta och kommunicera produkters och organisationers miljöprestanda, .

EU-kommissionen har, tillsammans med medlemsstater och andra aktörer, gjort pilottester av miljöavtryck 2013-2018. Nu pågår diskussioner om hur metoden ska användas på bästa sätt, för att skapa värde för konsumenter, producenter och andra aktörer, och driva omställningen till cirkulär ekonomi.

På seminariet får du chansen att höra både om bakgrunden till EU:s miljöavtryck, vad projektet har levererat hittills samt diskutera hur metoden bäst kan användas i framtiden. Seminariet är på engleska och svenska.

Arrangörer: Jernkontoret, Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket.

Preliminärt program (pdf, in English)

Anmäl deltagande (formulär öppnas i nytt fönster)