Seminarium: EU:s Cirkulära ekonomi och gränssnittet till kemikaliestrategin – Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

Naturvårdsverket och Svenskt Näringsliv bjuder in till digitalt seminarium om cirkulär ekonomi och EU:s kemikaliestrategi. Inbjudan riktar sig till personer inom företag, myndigheter och akademi som har intresse av hur vi kan öka de cirkulära flödena och samtidigt sträva efter att nå målet för giftfri miljö. Jernkontoret har deltagit i planeringen och medverkar under seminariet.

Tid

16 april 2021, kl 09.00-11.30

Plats

  • Via länk

Kontaktperson

Anmälan (öppnas i nytt fönster)

 

Program

09:00–09:10 Introduktion till seminariet

Erik Westin, Naturvårdsverket och Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv

09:10–09.50 EU kommissionens arbete, cirkulär ekonomi och kemikalier

Circular Economy Action Plan och koppling till kemikaliestrategin. Cirkulära affärsmodeller och arbetet med produktinformation till konsument och i värdekedjan.
Eva Dalenstam, EU Kommissionen

Chemical strategy for sustainability och kopplingar till Circular Economy Action Plan. Särskilt fokus på Substances of concern och Essential use.
Urban Boije af Gennäs, Kemikalieinspektionen

09.50–10.00 Paus

10.00–10.40 Näringslivets uppmaningar till EU-kommissionen, Regeringskansliet och myndigheterna, angående kemikalier i en cirkulär ekonomi

Presentationer av representanter från följande:

  • Svenskt Näringsliv – Jenny Svärd, ansvarig Miljöpolicy
  • Kemiindustrin – Eva Österberg, Director Product Safety & Regulatory Affairs, Nouryon
  • Textilbranschen – Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO
  • Byggbranschen – Sussi Wetterlin vd, BASTA
  • Plastbranschen – Lena Lundberg, Ansvarig plastvarufrågor, IKEM
  • Metallindustrin – Karin Ahnqvist, HR & Hållbarhetschef, Boliden Rönnskär

10.40-10.50 Paus

10.50–11.10 Reflektioner kring presentationer och näringslivets uppmaningar

Eva Dalenstam EU-kommissionen, Urban Boije af Gennäs Kemikalieinspektionen, Näringslivsrepresentanter och  Erik Westin Naturvårdsverket.
Leds av Karin Östman Jernkontoret

11.10 – 11.30 Samtal kring hur samverkan mellan näringslivet, Regeringskansliet och myndigheter kan bidra till svensk input till EU

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, NN, Naturvårdsverket, Mona Blomdin
Persson, Kemikalieinspektionen, Elisabeth Lidbaum, Regeringskansliet och Tomas Gärdström, Regeringskansliet
Leds av Karin Östman, Jernkontoret

 

Varmt välkommen!

Vi ser fram emot ett givande seminarium och fördjupade kunskaper!

Erik Westin
Naturvårdsverket
Samhällsavdelningen, Avfallsenheten

Jenny Svärd
Svenskt Näringsliv
Ansvarig Miljöpolicies