Så kan förnybar gas möjliggöra industrins omställning

Jernkontoret, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Energigas Sverige bjuder tillsammans med riksdagsledamot Rickard Nordin (C) in ledamöter i Sveriges riksdag till seminarium om biogas.

Värmning av gjutrör under gjutlåda vid en stränggjutningsmaskin. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Tid

Fredagen den 23 april, kl 9.00-10.30

Plats

  • via Teams

Kontaktperson

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Med god tillgång till biogas och andra förnybara gaser, till konkurrenskraftiga villkor, kan industriella satsningar som stödjer omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle bli möjliga. Fördelarna och användningsområdena med förnybar gas är många. Sverige är idag världsledande på biogas som drivmedel och intresset för att använda biogas har också vuxit inom industrin, sjöfarten och kraftvärmeproduktionen.

Industrins efterfrågan på förnybar gas utgör en viktig pusselbit i att öka den svenska produktionen av biogas och andra förnybara gaser. Med rätt ekonomiska förutsättningar kan industrierna påbörja omställningen redan idag men hur blir den förnybara gasen en självklar del i industrins omställning? Vilka möjligheter och utmaningar ser industrin? Och hur blir Sverige världsledande på att producera och använda förnybar gas också inom industrin? Detta är några av de frågeställningar som kommer beröras på seminariet.

I seminariet deltar bland annat:

Jan Secher, CEO Perstorp AB,

Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, SSAB AB


Inbjudningar har sänts ut.
För frågor kontakta Pär Hermeren, par.hermeren@jernkontoret.se