MITF – Metal Information

MITF – Metal Information är ett forum för metallfrågor med syfte att sprida kunskap om metaller och deras påverkan på miljön.

Tid

28 januari 2022, kl 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson