Webbinarium: Hur IED kan bidra till Green deal – och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED). I detta arbete har EU-kommissionen lämnat 180 förslag på förändringar. Detta seminarium fokuserar på förslagen kopplat till innovation, energi, klimat, cirkulär ekonomi och nya aktiviteter och sektorer för IED. 

Tid

17 november 2021, kl 11:30-12:30

Plats

  • online

Kontaktperson

Webbinariet anordnas gemensamt av Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM.

Anmäl dig här


Program:

Hur säkerställs att utformningen av det nya reviderade direktivet bidrar till tillväxt, konkurrenskraft, innovation och omställningsförmåga?

Hur ska Sverige agera för att IED ska kunna fortsätta bidra till miljönytta?

IED fungerar väl idag, hur undviks att det blir ett för komplext och överlappande regelverk?


11.30-11.45
Välkommen och kort introduktion av vad IED är idag och kan bli om EU-kommissionens revideringsförslag blir verklighet.

11.45-12.25
Panelsamtal mellan ordförande och vice ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered (M) och Anna-Caren Sätherberg (S) samt Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv.

Samtalet modereras av Eva Blixt, Jernkontoret.

12.25-12.30
Avslutning